Сургалт, семинар

by
АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бали аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
850,000₮+тийз
Манжуур аялал 3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 10
11 сарын 24
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 16 2,190,000₮
Япон – Далай
багшийн аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 10 3,890,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 17 350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 15 1,600,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 2
11 сарын 16
2,550,000₮
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 18 2,700,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
11 сарын 30 4,090,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 29 7,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 18
6,900,000₮
Хайнан аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 16 2,900,000₮
Дубай аялал 6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 09 4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 16 2,800,000₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бали аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14 3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14 850,000₮+тийз
Манжуур аялал 3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 8
12 сарын 22
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
12 сарын 07 2,190,000₮
Япон аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 18 3,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 29 350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 06 1,600,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 14 2,550,000₮
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 09
12 сарын 23
2,700,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
12 сарын 17
12 сарын 28
4,090,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 20 7,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
12 сарын 14
12 сарын 23
6,900,000₮
Хайнан шууд
нислэгтэй аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 22
12 сарын 30
2,500,000₮
Дубай аялал 6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 5
12 сарын 21
4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 28 2,800,000₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 6
1 сарын 13
2,700,000₮
Тайланд аялал 7 шөнө
8 өдөр
1 сарын 14 2,800,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 17 1,600,000₮
Бээжин,
Шанхайн аялал
4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 22 2,550,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
1 сарын 18 2,550,000₮
Лос Анжелес,
Лас Вегас
6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 24 7,900,000₮
+Визний хураамж
Энэтхэг аялал 6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 25 3,190,000₮
Тайпей аялал 5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 21 3,290,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
1 сарын 07
1 сарын 18
4,090,000₮
Европын аялал 13 шөнө
14 өдөр
1 сарын 09
1 сарын 23
6,900,000₮+виз
Дубайн аялал 5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 4
1 сарын 18
4,450,000₮
Хайнан аялал 4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 07
Вьетнамын аялал 5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 11 3,200,000₮
Токио аялал 4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 08 3,290,000₮
Токио аялал 3 шөнө
4 өдөр
1 сарын 26 2,900,000₮
Бали чөлөөт аялал 4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 12 850,000₮+тийз
Манжуур 3 өдөр
2 шөнө
1 сарын 650,000₮
Улаан үд,
Байгаль нуур
3 өдөр
2 шөнө
1 сарын 13 255,000₮
Улаан үдийн
аялал
2 өдөр
1 шөнө
1 сарын 27 160,000₮
Пукет аялал 6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 04 1,750,000₮+тийз


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 17 2,700,000₮
Тайланд аялал 7 шөнө
8 өдөр
2 сарын 14 2,800,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 14 1,600,000₮
Бээжин,
Шанхайн аялал
4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 12 2,550,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
2 сарын 28 2,550,000₮
Лос Анжелес,
Лас Вегас
6 шөнө
7 өдөр
2 сарын 21 7,900,000₮
+Визний хураамж
Энэтхэг аялал 6 шөнө
7 өдөр
2 сарын 15 3,190,000₮
Тайпей аялал 5 шөнө
6 өдөр
2 сарын 11 3,290,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
2 сарын 15 4,090,000₮
Европын аялал 13 шөнө
14 өдөр
2 сарын 13 6,900,000₮+виз
Дубайн аялал 5 шөнө
6 өдөр
2 сарын 15 4,450,000₮
Хайнан аялал 4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 15
Вьетнамын аялал 5 шөнө
6 өдөр
2 сарын 14 3,200,000₮
Токио аялал 4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 13 3,290,000₮
Токио аялал 3 шөнө
4 өдөр
2 сарын 22 2,900,000₮
Бали чөлөөт аялал 4 шөнө
5 өдөр
2 сарын 14 850,000₮+тийз
Манжуур 3 өдөр
2 шөнө
650,000₮
Улаан үд,
Байгаль нуур
3 өдөр
2 шөнө
2 сарын 15 255,000₮
Улаан үдийн
аялал
2 өдөр
1 шөнө
2 сарын 15 160,000₮
Пукет аялал 6 шөнө
7 өдөр
2 сарын 13 1,750,000₮+тийз