[table “39” not found /]
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Бали аялал4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12
3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12
850,000₮+тийз
Манжуур аялал3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 06
10 сарын 27
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
10 сарын 142,190,000₮
Япон аялал4 өдөр
5 өдөр
10 сарын 163,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 13
350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 18-
Хонгконг аялал3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 262,800,000₮
Тайланд аялал
4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12

2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
10 сарын 257,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
10 сарын 10
10 сарын 28
6,900,000₮
Хайнан аялал4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 182,900,000₮
Дубай аялал6 шөнө
7 өдөр
10 сарын 244,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 26 2,800,000₮
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Бали аялал4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
850,000₮+тийз
Манжуур аялал3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 10
11 сарын 24
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 162,190,000₮
Япон - Далай
багшийн аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 103,890,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 17350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 15-
Хонгконг аялал3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 2
11 сарын 16
2,550,000₮
Тайланд аялал
4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 18
2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 297,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 18
6,900,000₮
Хайнан аялал4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 162,900,000₮
Дубай аялал6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 094,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 162,800,000₮
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Бали аялал4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 143,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14
850,000₮+тийз
Манжуур аялал3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 8
12 сарын 22
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
12 сарын 072,190,000₮
Япон аялал4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 183,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 29350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 06-
Хонгконг аялал3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 142,550,000₮
Тайланд аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 09
12 сарын 23
2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 207,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
12 сарын 14
12 сарын 23
6,900,000₮
Хайнан шууд
нислэгтэй аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 22
12 сарын 30
2,500,000₮
Дубай аялал6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 5
12 сарын 21
4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 282,800,000₮
by
АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бали аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12 3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12 850,000₮+тийз
Манжуур аялал 3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 06
10 сарын 27
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
10 сарын 14 2,190,000₮
Япон аялал 4 өдөр
5 өдөр
10 сарын 16 3,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 13 350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 18
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
10 сарын 26 2,800,000₮
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 12

2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
10 сарын 25 7,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
10 сарын 10
10 сарын 28
6,900,000₮
Хайнан аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 18 2,900,000₮
Дубай аялал 6 шөнө
7 өдөр
10 сарын 24 4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
10 сарын 26 2,800,000₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бали аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 30
850,000₮+тийз
Манжуур аялал 3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 10
11 сарын 24
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 16 2,190,000₮
Япон – Далай
багшийн аялал
5 шөнө
6 өдөр
11 сарын 10 3,890,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 17 350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 15
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
11 сарын 2
11 сарын 16
2,550,000₮
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 18 2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 29 7,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
11 сарын 9
11 сарын 18
6,900,000₮
Хайнан аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 16 2,900,000₮
Дубай аялал 6 шөнө
7 өдөр
11 сарын 09 4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
11 сарын 16 2,800,000₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бали аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14 3,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14 850,000₮+тийз
Манжуур аялал 3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 8
12 сарын 22
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
12 сарын 07 2,190,000₮
Япон аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 18 3,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 29 350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 06
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 14 2,550,000₮
Тайланд аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 09
12 сарын 23
2,700,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 20 7,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
12 сарын 14
12 сарын 23
6,900,000₮
Хайнан шууд
нислэгтэй аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 22
12 сарын 30
2,500,000₮
Дубай аялал 6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 5
12 сарын 21
4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 28 2,800,000₮