[table “40” not found /]
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Бали аялал4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 143,000,000₮
Бали чөлөөт
аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 Сарын 14
850,000₮+тийз
Манжуур аялал3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 8
12 сарын 22
650,000₮
Жан жиа жэ
аялал
5 шөнө
6 өдөр
12 сарын 072,190,000₮
Япон аялал4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 183,290,000₮
Байгал нуурын
аялал
3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 29350,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 061,600,000₮
Хонгконг аялал3 шөнө
4 өдөр
12 сарын 142,550,000₮
Тайланд аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 09
12 сарын 23
2,700,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
12 сарын 17
12 сарын 28
4,090,000₮
Лос Анжелес,
Лас вегасын аялал
6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 207,900,000₮
+Визний хураамж
Европын тойрон
аялал
10 шөнө
11 өдөр
12 сарын 14
12 сарын 23
6,900,000₮
Хайнан шууд
нислэгтэй аялал
4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 22
12 сарын 30
2,500,000₮
Дубай аялал6 шөнө
7 өдөр
12 сарын 5
12 сарын 21
4,400,000₮
Вьетнамын аялал 4 шөнө
5 өдөр
12 сарын 282,800,000₮
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Тайланд аялал4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 6
1 сарын 13
2,700,000₮
Тайланд аялал7 шөнө
8 өдөр
1 сарын 142,800,000₮
Бээжин аялал4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 171,600,000₮
Бээжин,
Шанхайн аялал
4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 222,550,000₮
Хонгконг аялал3 шөнө
4 өдөр
1 сарын 182,550,000₮
Лос Анжелес,
Лас Вегас
6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 247,900,000₮
+Визний хураамж
Энэтхэг аялал6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 253,190,000₮
Тайпей аялал5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 213,290,000₮
Берлин-шопинг
аялал
7 шөнө
8 өдөр
1 сарын 07
1 сарын 18
4,090,000₮
Европын аялал13 шөнө
14 өдөр
1 сарын 09
1 сарын 23
6,900,000₮+виз
Дубайн аялал5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 4
1 сарын 18
4,450,000₮
Хайнан аялал4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 07
Вьетнамын аялал5 шөнө
6 өдөр
1 сарын 113,200,000₮
Токио аялал4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 083,290,000₮
Токио аялал3 шөнө
4 өдөр
1 сарын 262,900,000₮
Бали чөлөөт аялал4 шөнө
5 өдөр
1 сарын 12850,000₮+тийз
Манжуур3 өдөр
2 шөнө
1 сарын650,000₮
Улаан үд,
Байгаль нуур
3 өдөр
2 шөнө
1 сарын 13255,000₮
Улаан үдийн
аялал
2 өдөр
1 шөнө
1 сарын 27160,000₮
Пукет аялал6 шөнө
7 өдөр
1 сарын 041,750,000₮+тийз
Аяллын чиглэл
ӨдөрОгнооҮнэ (1 хүн)
Тайланд аялал
7 шөнө
8 өдөр
3 сарын 32,650,000₮
Бээжин аялал
4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 21,650,000₮
Бээжин Шанхайн аялал
4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 152,550,000₮
Хонгконг аялал
3 шөнө
4 өдөр
3 сарын 82,550,000₮
Лос Анжелес, Лас Вегас
6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 187,900,000₮+Визний хураамж
Энэтхэг аялал
6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 153,190,000₮
Тайпей аялал
5 шөнө
6 өдөр
3 сарын 173,290,000₮
Европын аялал
13 шөнө
14 өдөр
3 сарын 227,200,000₮+виз
Вьетнамын аялал
5 шөнө
6 өдөр
3 сарын 213,200,000₮
Токио аялал
4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 193,290,000₮
Токио аялал
3 шөнө
4 өдөр
3 сарын 232,900,000₮
Бали чөлөөт аялал
4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 19850,000₮+тийз
Манжуур
3 өдөр
2 шөнө
3 сарын 7 600,000₮
Манжуур
4 өдөр
3 шөнө
3 сарын 7650,000₮
Улаан үд Байгал нуур
4 өдөр
2 шөнө
3 сарын 2390,000₮
Улаан үдийн аялал
2 өдөр
1 шөнө
3 сарын 22160,000₮
Пукет аялал
6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 131,750,000₮+тийз
Дубай шууд нислэгтэй аялал
5 шөнө
5 өдөр
3 сарын 273,790,000₮
by
АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Тайланд аялал 7 шөнө
8 өдөр
3 сарын 3 2,650,000₮
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 2 1,650,000₮
Бээжин Шанхайн аялал 4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 15 2,550,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
3 сарын 8 2,550,000₮
Лос Анжелес, Лас Вегас 6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 18 7,900,000₮+Визний хураамж
Энэтхэг аялал 6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 15 3,190,000₮
Тайпей аялал 5 шөнө
6 өдөр
3 сарын 17 3,290,000₮
Европын аялал 13 шөнө
14 өдөр
3 сарын 22 7,200,000₮+виз
Вьетнамын аялал 5 шөнө
6 өдөр
3 сарын 21 3,200,000₮
Токио аялал 4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 19 3,290,000₮
Токио аялал 3 шөнө
4 өдөр
3 сарын 23 2,900,000₮
Бали чөлөөт аялал 4 шөнө
5 өдөр
3 сарын 19 850,000₮+тийз
Манжуур 3 өдөр
2 шөнө
3 сарын 7 600,000₮
Манжуур 4 өдөр
3 шөнө
3 сарын 7 650,000₮
Улаан үд Байгал нуур 4 өдөр
2 шөнө
3 сарын 2 390,000₮
Улаан үдийн аялал 2 өдөр
1 шөнө
3 сарын 22 160,000₮
Пукет аялал 6 шөнө
7 өдөр
3 сарын 13 1,750,000₮+тийз
Дубай шууд нислэгтэй аялал 5 шөнө
5 өдөр
3 сарын 27 3,790,000₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
4 сарын 20 1,650,000₮
Бээжин Шанхайн аялал 4 шөнө
5 өдөр
4 сарын 19 2,550,000₮

Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
4 сарын 19 2,550,000₮
Лос Анжелес, Лас Вегас 6 шөнө
7 өдөр
4 сарын 22 7,900,000₮+Визний хураамж
Энэтхэг аялал 6 шөнө
7 өдөр
4 сарын 19 3,190,000₮
Тайпей аялал 5 шөнө
6 өдөр
4 сарын 21 3,290,000₮
Европын аялал 13 шөнө
14 өдөр
4 сарын 26 7,200,000₮+виз
Дубайн аялал 5 шөнө
6 өдөр
4 сарын 28 4,450,000₮
Токио аялал 4 шөнө
5 өдөр
4 сарын 23 3,290,000₮
Токио аялал 3 шөнө
4 өдөр
4 сарын 20 2,900,000₮
Манжуур 3 өдөр
2 шөнө
4 сарын 5 600,000₮
Манжуур 4 өдөр
3 шөнө
4 сарын 26 650,000₮
Улаан үд Байгал нуур 4 өдөр
2 шөнө
4 сарын 4 390,000₮
Улаан үдийн аялал 2 өдөр
1 шөнө
4 сарын 26 160,000₮
Пукет аялал 6 шөнө
7 өдөр
4 сарын 17 1,750,000₮+тийз
Вьетнам шууд нислэгтэй аялал 4 шөнө
5 өдөр
4 сарын 24 2,550,000 ₮


Аяллын чиглэл Өдөр Огноо Үнэ (1 хүн)
Бээжин аялал 4 шөнө
5 өдөр
5 сарын 11 1,650,000 ₮
Бээжин
Шанхайн аялал
4 шөнө
5 өдөр
5 сарын 24 2,550,000₮
Хонгконг аялал 3 шөнө
4 өдөр
5 сарын 17 2,550,000₮
Лос Анжелес,
Лас Вегас
6 шөнө
7 өдөр
5 сарын 27 7,900,000₮+Визний хураамж
Энэтхэг аялал 6 шөнө
7 өдөр
5 сарын 24 3,190,000₮
Тайпей аялал 5 шөнө
6 өдөр
5 сарын 19 3,290,000₮
Европын аялал 13 шөнө
14 өдөр
5 сарын 24 7,200,000₮+виз
Дубайн аялал 5 шөнө
6 өдөр
5 сарын 5 4,450,000₮
Вьетнамын аялал 5 шөнө
6 өдөр
5 сарын 23 3,200,000₮
Токио аялал 4 шөнө
5 өдөр
5 сарын 14 3,290,000₮
Токио аялал 3 шөнө
4 өдөр
5 сарын 18 2,900,000₮
Манжуур 3 өдөр
2 шөнө
5 сарын 4 600,000₮
Манжуур 4 өдөр
3 шөнө
5 сарын 18 650,000₮
Улаан үд Байгал нуур 4 өдөр
2 шөнө
5 сарын 10 390,000₮
Улаан үдийн аялал 2 өдөр
1 шөнө
5 сарын 25 160,000₮
Пукет аялал 6 шөнө
7 өдөр
5 сарын 15 1,750,000₮+тийз